Transport projektowy

Transport projektowy

Transport projektowy to wyjątkowy, ograniczony czasowo i budżetowo, wielopoziomowy transport niestandardowych ładunków, takich jak ponadgabarytowe i/lub ciężkie przesyłki, a także duże przesyłki. Zwykle podczas realizacji usługi projektowej wykorzystywane są środki transportu kilku rodzajów, tworzone są indywidualne schematy logistyczne, przygotowywana jest dokumentacja projektowa. W celu realizacji danego przedsięwzięcia zaangażowani są różni specjaliści.

Wykaz oferowanych usług:

  • Opracowywanie optymalnych schematów dostarczenia ładunków, w razie potrzeby z wykorzystaniem różnych środków transportu w systemie Door to Door;
  • Organizowanie podstawienia specjalnych pojazdów o różnej ładowności w celu załadunku i rozładunku;
  • Transport kolejowy i drogowy towarów ponadgabarytowych i ciężkich;
  • Budowa konstrukcji sztucznych (pomosty, tory kolejowe, wzmocnienie mostów itp.);
  • Prace montażowe;
  • Sporządzanie dokumentacji projektowej w zakresie transportu;
  • Organizacja odpraw celnych ładunków, w tym skomplikowanych systemów celnych (odprawa czasowa, procedura przetwarzania, decyzja dotycząca klasyfikacji);
  • Czartering (frachtowanie) statków;
  • Tworzenie specjalnych urządzeń do transportu, zamocowania, przeładunku i przechowywania ładunków;
  • Usługi ubezpieczeniowe i geodezyjne.