Usługi magazynowe

Usługi magazynowe

Usługi magazynowe są kluczowymi w ofercie usług naszej firmy. Własny magazyn celny w Hamburgie oferuje nam wysokiej jakości, w przystępnych cenach produkcji przeciążenie zarówno jak ładunków Europejskich, tak i ładunków tranzytowych.

Nasz zakres usług obejmuje:

  • Ponosimy odpowiedzialność materialną za bezpieczeństwo towaru, z chwilą przyjęcia go na magazyn, aż do momentu jego wysyłki.
  • Wszystkie towary są przechowywane w ogrzewanych pomieszczeniach, wyposażonych monitorowany i ppoż system bezpieczeństwa.
  • Magazynowe usługi mogą być świadczone za pomocą zmechanizowanych narzędzi i ręcznej obróbki ładunków.