Przewozy kolejowe

Przewozy kolejowe

Dobierzemy najlepszą transportowy trasy z i do każdej stacji

Rosja, Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan, Gruzja,  Armenia, Azerbejdżan.

Obsługujemy:

  • Zamknięte prywatne samochody i wagony wspólnego parku
  • Otwarte prywatne węglarkш i wyniosła wspólnego parku
  • Otwarte platformy
  • Kolejowe pojemniki

Nasze terminale tranzytowe znajdują się w Litwie i na Łotwie. To pozwala nam zatruwać wagony o szerokości toru, zgodnego z normami krajów WNP. W ten sposób unika się konieczności przeładunku wagonów, co pomaga uniknąć zbędnych kosztów.